Oppsigelse pga. alder?

Når en arbeidstaker har fylt 72 år, har bedriften rett til å si ham opp. Før fylte 72 år, vil arbeidsgiver i utgangspunktet ikke ha anledning til å gå til oppsigelse av en arbeidstaker som følge av alder. En slik oppsigelse vil anses som usaklig.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater