Oppsigelse pga. fravær?

Arbeidsgiver har i mange tilfeller anledning til å gå til oppsigelse av en ansatt hvis det foreligger ulovlig fravær fra arbeidstakerens side. I vurderingen av om det foreligger en saklig grunn til å si opp arbeidstakeren, må blant annet hyppigheten og varigheten av fraværet vurderes.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater