Oppsigelse pga. illojalitet?

Som arbeidstaker plikter man å være lojal mot sin arbeidsgiver. Selv om det ikke fremgår av arbeidsavtalen, er det sikker rett at den ansatte fullt ut må slutte opp om arbeidsgivers interesser.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
12/08/2015

Med dette menes at arbeidstakeren ikke på utilbørlig vis kan sette til side eller undergrave arbeidsavtalen til fordel for egne eller andres interesser.

Typiske tilfeller hvor arbeidstaker har opptrådt illojalt kan være ved ordrenektelser, økonomisk kriminalitet (bedrageri/underslag), trakassering, ta arbeid for konkurrenter eller komme med ytringer som skader virksomheten.

Alvorlige tilfeller av illojal opptreden fra arbeidstakers side kan sanksjoneres med avskjed.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater