Oppsigelse pga. illojalitet?

Som arbeidstaker plikter man å være lojal mot sin arbeidsgiver. Selv om det ikke fremgår av arbeidsavtalen, er det sikker rett at den ansatte fullt ut må slutte opp om arbeidsgivers interesser.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater