Oppsigelse pga. ordrenekt?

Dersom arbeidstaker nekter å utføre orde, kan dette begrunne en saklig oppsigelse. Arbeidsgiver må imidlertid foreta en konkret vurdering av situasjonen, hvor både pålegget og arbeidstakers begrunnelse for nektelsen skal vurderes.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater