Oppsigelse pga. ordrenekt?

Dersom arbeidstaker nekter å utføre orde, kan dette begrunne en saklig oppsigelse. Arbeidsgiver må imidlertid foreta en konkret vurdering av situasjonen, hvor både pålegget og arbeidstakers begrunnelse for nektelsen skal vurderes.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater