Oppsigelse ved outsourcing?

Med "outsourcing" menes at en bedrift setter ut deler av virksomheten på oppdrag. Det vil si at bedriften går over til å skaffe en tjeneste fra en ekstern leverandør i stedet for å utføre tjenesten selv. Typisk er at bedriften ønsker å konsentrere seg om egne kjerneoppgaver, men overlate støttefunksjoner til andre.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater