Rettigheter ved oppsigelse?

For en arbeidstaker som blir oppsagt, oppstiller arbeidsmiljøloven en rekke rettigheter.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/06/2015

Arbeidstakeren har blant annet anledning til å kreve forhandlinger og reise søksmål dersom han mener oppsigelsen er usaklig. Han har dessuten rett til å arbeide og motta lønn i oppsigelsestiden.

Dersom arbeidstakeren anlegger søksmål med påstand om at det foreligger en usaklig oppsigelse, har han også rett til å stå i stillingen frem til saken er avgjort av en domstol.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater