Spørsmål og svar om permittering og permisjon

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
14/10/2021

Permittering av ansatte?

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er fritatt for arbeidsplikten samtidig som arbeidsgiver er fritatt for sin lønnsplikt.

Les mer

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater