Spørsmål og svar om virksomhetsoverdragelse

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
23/11/2015

Oppsigelse ved virksomhetsoverdragelse

Ved virksomhetsoverdragelse har man som arbeidstaker et visst vern mot oppsigelse ved at selve virksomhetsoverdragelsen ikke kan benyttes som oppsigelsesgrunn.

Les mer

Ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse?

Ved virksomhetsoverdragelse er utgangspunktet at den ansattes lønns- og arbeidsvilkår skal overføres til ny arbeidsgiver. Man har følgelig krav på å beholde samme lønnsnivå og frynsegoder, selv om slike goder ikke praktiseres hos den nye arbeidsgiveren. Dersom den nye arbeidsgiveren vil fjerne eventuelle frynsegoder, kreves det en aksept fra den enkelte ansatte.
Les mer

Reservasjonsrett ved virksomhetsoverdragelse

Den enkelte ansatt har en rett til å reservere seg mot å bli med over til ny arbeidsgiver. Dette kalles for reservasjonsrett.
Les mer

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater