Oppfølging av sykmeldte - nye regler fra 1. juli 2014

I forbindelse med sykefravær har både arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og NAV roller i oppfølgingsarbeidet. Både arbeidsmiljøloven og folketrygdloven har fastsatt både møtearenaer og tidsfrister for oppfølgingsarbeidet i forbindelse med sykefravær. Fra 1. juli 2014 ble regelverket rundt oppfølging av sykmeldte endret. Endringene innebærer forenklinger i sykefraværsarbeidet, blant annet ved å fjerne krav om rapportering og overflødige dialogmøter. Bakgrunnen for endringen var å få en mer målrettet og forenklet sykefraværsoppfølging. Her følger en oversikt over de regler og rutiner som gjelder fra 1. juli 2014:

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater