Advokat Håvard L. Bjørnstad

Håvard L. Bjørnstad er advokat og partner i Codex Advokat Oslo AS. Håvard er teamleder i personskadeavdelingen og utgjør en del av arbeidslivsavdelingen, som han var leder av i perioden 2009 – 2016.

Haavard bjoernstad 2020
Håvard L. Bjørnstad
Advokat og partner: Erstatnings- og forsikringsrett. Arbeidsrett og corporate
Sentralbord: (+47) 22 93 38 50
Mobilnr.: (+47) 99162207
Ta kontakt for en samtale

Kompetanseområde:
Erstatnings- og forsikringsrett, arbeidsrett og familierett. Omfattende prosedyre- og forhandlingserfaring.

Håvard bistår så vel arbeidsgivere som arbeidstakere med å løse arbeidsrettslige problemstillinger. Med arbeidserfaring fra departementene og fra en gren av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har han god kunnskap og bakgrunn for å kunne bistå bedrifter i privat sektor og virksomheter med tilknytning til offentlig sektor.

Referanse
«I EG Norge AS har vi over flere år benyttet oss av rådgivende tjenester fra Codex Advokat v/ advokat/partner Håvard L. Bjørnstad. Bjørnstad utviser god faglig innsikt og kompetanse. I tillegg opplever vi Bjørnstad som svært god til å sette seg inn i våre forretningsmessige behov. Videre utviser han stor grad av fleksibilitet og service i forbindelse med sine leveranser.»

Arbeidserfaring
1993 - 1994
Kulturdepartementet, administrasjonsavd.
1994 - 1996
Norsk Industri (TBL), arbeidsgiveravd.
1996 - 2001
YS, Fagforeningsadvokat
2001 - 2009
Advokatfirma Bjørnstad AS, kontorfellesskap med Advokatfirma Robertsen AS
2009 - d.d.
Codex Advokat Oslo AS, Advokat og partner
Utdannelse
1992
Spesialfag arbeidsrett, Universitetet i Oslo
1992
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo 1992
Språk

Norsk og engelsk

Annet

Ledet arbeidsrettsavdelingen i perioden 2009 – 2016.

Kurs- og foredragsholder.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

Alle arbeidsrettslige problemstillinger må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.