Advokat og partner Vegard M. Lund

Vegard M. Lund er advokat og partner, samt teamleder i arbeidsrettsavdelingen i Codex Advokat Oslo AS.

Vegard lund 2020
Vegard M. Lund
Advokat og partner: Arbeidsrett og corporate
Sentralbord: (+47) 22 93 38 50
Mobilnr.: (+47) 95 83 73 29
Ta kontakt for en samtale

Kompetanse:
Vegard M. Lund er utdannet cand. jur ved Universitetet i Oslo. Han har betydelig erfaring og kompetanse innen arbeidsrettslige og kontraktsrettslige spørsmål på mange ulike områder. Blant annet i krysningsfelt mellom selskapsrett, arbeidsrett og annen kontraktsrett, som avtaler om franchise, agenturer, konsulentavtaler og andre tilknytningsformer.

Gjennom flere store lovendringer har han siden 1997 særlig opparbeidet seg betydelig praktisk erfaring og spesialistkompetanse knyttet til alle sider av bemanningsbransjen. Han bistår store, men også små virksomheter på de fleste forretningsjuridiske områder.

Referanse:

«Workshop Bemanning & Kompetanse A.S har i 6 år brukt advokat Vegard Lund i Codex som fast juridisk rådgiver og advokat. Lunds bistand har vært helt avgjørende for å vinne frem i en rekke kompliserte og viktige saker. Vi er en meget fornøyd klient og gir våre beste anbefalinger.»

Arbeidserfaring
1990 - 1991
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (senere Virke), Advokatfullmektig i arbeidslivsavdelingen
1991 - 1993
Sandefjord Byrett, Dommerfullmektig
1993 - 1995
Bull & Co Advokatfirma ANS. Advokat
1995 - 1997
Oslo Byrett, Dommerfullmektig
1997 - 2003
Manpower AS, Advokat/leder juridisk avdeling
2003 - 2016
Egen advokatpraksis i Oslo, bl.a. sist i kontorfellesskap i Advokatforum DA
2016 - d.d.
Codex Advokat Oslo AS, Advokat og partner
Utdannelse
1988 - 1989
Vit.ass, Institutt for sjørett, UIO
1990
Cand. jur.
Språk

Norsk og engelsk

Annet

Styreverv

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

Alle arbeidsrettslige problemstillinger må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.