Overdragelse av del av virksomhet - nedre grense

I sammenheng med tjenesteutsettelse (outsourcing), er det både for arbeidsgiver og oppdragstaker viktig å være oppmerksom på at outsourcing (eks. utsettelse av rengjøring, regnskap, vaktmestertjeneste) i mange tilfelle vil være omfattet av arbeidsmiljølovens kapittel 16.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater