Arbeidsleie

Arbeidsleie 1

Når bedrifter leier inn arbeidstakere som underlagt bedriftens egen ledelse, kan vi ha å gjøre med arbeidsleie hvor bedriften som oppdragsgiver/innleier, utleieren og arbeidstakeren må forholde seg til mange ulike regler i trekantforholdet dem imellom og overfor myndighetene.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
30/07/2020

Oppdragsgivere

Oppdragsgivere (innleiere) bør sette seg inn i reglene som gjelder for når det er lov å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak eller fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie.

Virkninger av ulovlig innleie kan nemlig være at den innleide kan kreve erstatning og ansettelse hos innleieren.

Innleiebedriften kan også bli solidarisk ansvarlig for skattetrekk som ikke er innbetalt og for lønn- og andre arbeidsvilkår hvis arbeidsmiljølovens likebehandlingsregler ikke følges. Derfor er det viktig å følge opp opplysningsplikten og innsynsretten rundt lønns- og arbeidsvilkår for innleide arbeidstakere.

Innleie av arbeidskraft – Din [guide]

Vi har samlet det du bør vite samt forklarer begreper og regler knyttet til arbeidsleie i en omfattende guide.

Utleiere og utleide

Utleiere (bemanningsforetak og andre) bør gjøre seg kjent med lønns- og arbeidsvilkårene for sin kundes egne ansatte for å vurdere likebehandlingsreglene når arbeidsutleieoppdrag avtales og prises. Bemanningsforetak må også registreres i Arbeidstilsynets register for dette, kjenne arbeidsmarkedslovens ulike krav og forbud, og ha orden i egne arbeidsavtaler og rutiner for behandling av utleide arbeidstakere og i sine oppdragsavtaler med kundene.

Utleide arbeidstakerne bør særlig gjøres kjent med hvem som til enhver tid er ansvarlig for helse- miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen og at retten til videre lønn og arbeid hos utleieren ikke automatisk opphører selv om innleieren (utleierens kunde) velger å avslutte et oppdrag tidligere enn avtalt eller vil bytte vikar i oppdraget.

Få bistand fra advokat

Felles for innleieren, utleieren og arbeidstakeren er det at ingen tjent med uklarhet rundt de mange spørsmål som oppstår i mangel på gode avtaler ved arbeidsleie, som f.eks. om vikarer har krav på lønn for ledig tid mellom oppdrag, om innleieren kan kreve erstatning for skade forårsaket av utleide arbeidstakere, hvem som egentlig har ansvaret for arbeidstiden og et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, hvem som egentlig har plikt til å melde inn yrkesskader, tegne yrkesskadeforsikring mv.

Advokater i Codex har lang praktisk erfaring rundt disse og andre spørsmål som oppstår ved arbeidsleie, og kan gi deg svarene og løsningene du trenger enten du er arbeidstaker eller representant for en virksomhet som leier inn eller ut arbeidstakere.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater