Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven (lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.) trådte i kraft 1. januar 2006 og erstattet den tidligere arbeidsmiljøloven fra 1977. Loven oppstiller arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter.

Loven er den sentrale verneloven rettet mot arbeidstakere på arbeidsrettsområdet. At den er en vernelov innebærer blant annet at partene ikke kan avtale seg bort fra lovens bestemmelser til ugunst for arbeidstakeren, med mindre dette fremkommer i den enkelte bestemmelse. Partene kan imidlertid avtale bedre vilkår for arbeidstaker enn det loven stiller krav om, og det gjøres også ofte. Eksempel på dette er lovens minimumskrav vedrørende oppsigelsestid som er én måned; likevel har mange arbeidstakere tre måneders oppsigelsestid. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater