Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager

Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager trådte i kraft 26. april 1947 og gir bestemmelser om åpningstider og arbeidstid på 1. og 17. mai. Loven regulerer også spørsmålet om lønn og lønnstillegg ved arbeid på disse dagene. Denne loven er svært kort sammenlignet med for eksempel arbeidsmiljøloven. Den inneholder kun fire paragrafer og det er kun tre av dem som sier noe om de rettigheter og plikter som gjør seg gjeldende i et arbeidsforhold.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
28/08/2018

Nedenfor ligger en fremstilling av loven om 1 og 17 mai samt dens forskrifter. Fremstillingen vil gi en oversikt over hvilke rettigheter og plikter arbeidstakere og arbeidsgivere har i forbindelse med lønn på høytidsdager. Ettersom loven er såpass kort som den er vil det bli gitt en generell samlet fremstilling.

1. Kan arbeidstaker kreve lønn for helligdager?

Her følger link til fremstillingen av lønn for helligdager og spesielt da 1 og 17 mai:

Lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater