Illojalitet

Illojalitet

Arbeidstaker plikter å opptre lojalt overfor sin arbeidsgiver; dvs. at han plikter å ta tilbørlig hensyn til arbeidsgivers/bedriftens interesser. Denne plikten, som følger ethvert arbeidsforhold, begrenser arbeidstakers handlefrihet.

Snakk med ossRing 22933850

Kontakt oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater