Lojalitetsplikt i arbeidsforhold - Hva innebærer det?

En mann sitter og lener seg på håneden sin mens har ser på et ark. Foto

I ethvert arbeidsforhold følger en plikt for arbeidstakeren til å opptre lojalt overfor arbeidsgiveren. Dette innebærer at arbeidstakeren må ta tilbørlig hensyn til arbeidsgivers og bedriftens interesser, og denne lojalitetsplikten begrenser arbeidstakerens handlefrihet. Det er derfor viktig at arbeidstakeren er bevisst på denne lojalitetsplikten og tar den med i betraktning i sitt arbeid.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/05/2023

Forholdet innad i bedriften

En annen side ved lojalitets- eller troskapsplikten er opptre på høvelig vis overfor andre ansatte på arbeidsplassen. Trakassering eller sexpress av ansatte anses som brudd på arbeidstakers lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver.

Avtalefestede rammer for lojalitetsplikten

Det at det inngås avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakerens handlefrihet, spesielt i forholdet til omverden.

Ved inngåelsen av en arbeidsavtale vil det eksempelvis kunne være i arbeidsgivers interesse å ta inn i arbeidsavtalen en konkurranseklausul eller en taushetserklæring. Formålet er da å presisere arbeidsavtalens betydning for bedriften overfor den ansatte samt å oppnå et vern for sine interesser som går utover det som følger av den ulovfestede lojalitetsplikten.

Hva gjør våre advokater for deg?

Alle arbeidsrettssaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater