Illojalitet

Illojalitet ansatt arbeidsgiver advokat oslo

Arbeidstaker plikter å opptre lojalt overfor sin arbeidsgiver; dvs. at han plikter å ta tilbørlig hensyn til arbeidsgivers/bedriftens interesser. Denne plikten, som følger ethvert arbeidsforhold, begrenser arbeidstakers handlefrihet.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett


I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater