Avskjed

Avskjed

Arbeidsmiljøloven § 15-14 slår fast at det er grunnlag for å meddele en arbeidstaker avskjed med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i "grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen."

Snakk med ossRing 22933850

Kontakt oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater