Virksomhetsoverdragelse

Virksomhetsoverdragelse ansatt arbeidsgiver advokat oslo

Når en virksomhet eller en del av virksomhet overdras fra en arbeidsgiver til en annen, vil dette ha betydning for lønns- og arbeidsvilkårene til de arbeidstakerne som berøres av overdragelsen. Bestemmelser om dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven kap. 16, men loven må tolkes og anvendes i lys av norsk og utenlandsk rettspraksis (EU-domstolen).

Ta kontakt med ossRing 22933850

Kontakt oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater