Virksomhetsoverdragelse: Hva er det?

Virksomhetsoverdragelse

Når en virksomhet eller en del av en virksomhet skal overdras fra en arbeidsgiver til en annen, kan dette få betydning for de ansatte. Bestemmelser om dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven kapittel 16, men loven må tolkes og anvendes i lys av norsk og utenlandsk rettspraksis (EU-domstolen).

Les mer om virksomhetsoverdragelse i artikkelen under. 

Snakk med ossRing 22933850

Kontakt oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater