Virksomhetsoverdragelse: Hva er det?

Virksomhetsoverdragelse ansatt arbeidsgiver advokat oslo

Når en virksomhet eller en del av en virksomhet skal overdras fra en arbeidsgiver til en annen, kan dette få betydning for de ansatte. Bestemmelser om dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven kapittel 16, men loven må tolkes og anvendes i lys av norsk og utenlandsk rettspraksis (EU-domstolen).

Les mer om virksomhetsoverdragelse i artikkelen under. 

Ta kontakt med ossRing 22933850