Konkurranseklausuler

Konkurranseklausuler

Enkelte arbeidstakere kan være mer sentrale for bedriften enn andre, i den forstand at de besitter særlige kunnskaper om kundeportefølje eller bedriftens arbeidsmetoder. Overfor slike ansatte vil bedriften kunne ha behov for å ta i bruk konkurranseklausuler/ karensklausuler for å begrense arbeidstakers mulighet til å benytte seg av sine kunnskaper etter at han har sluttet i stillingen.

Snakk med ossRing 22933850

Kontakt oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater