Våre advokater

Codex Advokat har mer enn 80 ansatte. En oversikt over alle ansatte finner du på codex.no. Bli kjent med våre advokater innen arbeidsrett nedenfor.

Geir Kruge 260 x 347

Geir Kruge

Advokat og partner
John aage hvardal 2020

John Aage Hvardal

Advokat, partner og nestleder
Haavard bjoernstad 2020

Håvard L. Bjørnstad

Advokat og partner
Thomas hem 2020

Thomas Hem

Forretningsadvokat og partner
Lasse egeberg

Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat
Marte nesje 2020

Marte Nesje

Senioradvokat
Design uten navn 2022 09 16 T130453 928

Sara Brede Mosand

Advokatfullmektig

Arbeidsrettsavdelingen

Arbeidsrettsavdelingen hos Codex Advokat består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.

Arbeidslivet er noe de aller fleste mennesker en eller annen gang i livet må forholde seg til. I den forbindelse kan det ofte dukke opp spørsmål om inngåelsen av et arbeidsforhold eller avslutningen av et arbeidsforhold. Det kan også dukke opp spørsmål vedrørende konkurranseklausuler, virksomhetsoverdragelse og nedbemanning eller omstrukturering. Det er da viktig å huske på at alle arbeidsrettssaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å oppnå best mulig resultat. De vurderingene som oppstår kan også være til dels komplekse. Det er derfor en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker tidlig i prosessen. Ved å kontakte advokat før problemet oppstår kan en ofte avverge betente konflikter og låste sitasjoner. Det vil dermed også kunne være kostnadsbesparende for begge parter å kontakte advokat på et tidlig tidspunkt.

Hva kan vi gjøre for deg?

Våre advokater har lang og inngående erfaring med arbeidsrett; gjennom håndtering av arbeidsgiverspørsmål for både stat og industribedrifter innen NHO, gjennom arbeid som fagforeningsadvokat, som dommer/dommerfullmektig, bidragsytere til lærebøker og gjennom kursvirksomhet.

Vi bistår i dag både arbeidsgivere og arbeidstakere, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivingstjenester. I mange tilfeller kan saker som for partene virker låst løses ved at en tredjepart kommer inn og ser saken med nye øyne.

Vi bistår også med opprettelse av arbeidskontrakter, konkurranseklausuler og sluttavtaler. Å ha formelle dokumenter i orden fra første stund kan være med å bidra til at det oppstår færre konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Vi bistår klienter over hele landet.