• Hovedside>
 • Arbeidsleie>
 • Egen ansettelse, arbeidsleie, konsulentavtaler eller andre løsninger av midlertidige behov?

Egen ansettelse, arbeidsleie, konsulentavtaler eller andre løsninger av midlertidige behov?

To damer sitter og jobber ved et bord. Foto

Det er ulike regler, muligheter og konsekvenser av å løse midlertidige bemanningsbehov enten det skjer ved egen ansettelse, arbeidsinnleie eller kjøp av konsulenttjenester.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
05/01/2023

Egne ansettelser

Ved egne ansettelser må arbeidsgivere vurdere reglene om fast eller midlertidig ansettelse, eventuelt oppsigelse ved driftsinnskrenkning når behovet for egne arbeidstakere ikke lenger er til stede.

Innleie fra bemanningsforetak

Frem til 1. april 2023 kan behovet også løses ved innleie fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter (inntil fire år) eller hvis den innleide skal arbeide istedenfor en annen eller andre (inntil tre år). Fra 1. april 2023 kan bedriften ikke lenger uten videre leie inn fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter.

Tariffbundne bedrifter kan inngå skriftlig avtale med egne tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie fra bemanningsforetak utover dette, i inntil tre år.

Bedrifter anbefales å ta opp spørsmålet om slike avtaler med egne tillitsvalgte. Både fordi det uansett er lovpålagt å drøfte bruken av innleid arbeidskraft med de tillitsvalgte minst en gang i året, fordi slike drøftelser bidrar til felles forståelse av bedriftens behov blant egne ansatte og fordi en mulig avtale med egne tillitsvalgte vil hindre innleide vikarer fra å kreve fast ansettelse eller erstatning hvis det er tvilsomt om innleiebehovet egentlig er midlertidig.

Innleie fra produksjonsbedrifter og konsulentavtaler

Andre regler gjelder ved innleie fra produksjons-/konsulentbedrifter som ikke har til formål å drive utleie eller å kjøpe entreprisetjenester (selvstendige konsulentavtaler), f.eks. ved å sette ut driften av IT-systemene helt eller delvis til en selvstendig IT-operatør fremfor å ansette eller leie inn egne IT-konsulenter. I så fall er det særlig viktig å sikre rett definisjon av tjenesten og fordeling av ansvar og oppgaver i oppdragsgiverens kontrakt med oppdragstakeren.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater