ARBEIDSRETTSADVOKATER: Våre advokater hjelper deg!

Våre advokater har lang og inngående erfaring med arbeidsrett; gjennom håndtering av arbeidsgiverspørsmål for så vel stat som industribedrifter innen NHO, gjennom arbeid som fagforeningsadvokat, som dommer/dommerfullmektig, bidragsytere til lærebøker og gjennom kursvirksomhet.

Codex Advokat bistår i dag så vel arbeidsgivere som arbeidstakere, herunder ved prosesser for domstolene.

Om arbeidsrett

Arbeidsretten er et sammensatt og vanskelig rettsområde. Ofte er ikke arbeidsavtalen alene tilstrekkelig for å klargjøre partenes rettigheter og plikter, idet denne ofte må utfylles av arbeidsinstruks, tariffavtaler og særavtaler.

Lovverket består dessuten av langt mer enn arbeidsmiljøloven, idet den må ses i sammenheng med folketrygdloven, ferieloven, lov om lønnsplikt under permittering m.m.

Våre advokater er tilgjengelige for alle typer spørsmål. Gjennom vår oppdragsbekreftelse vil du ha trygghet for fremdriften i saken og for hva det vil koste å engasjere oss.

Alle arbeidsforhold og -tvister må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.