Oppfyller varslingsrutine lovens krav?

Varsling

 Alle virksomheter med 5 ansatte eller flere, plikter å ha rutiner for intern varsling. Mange arbeidsgivere synes det er vanskelig å utarbeide en god varslingsrutine. Det er derfor mange virksomheter som ennå ikke har dette på plass. En god varslingsrutine er viktig, da undersøkelser viser at mange ansatte ikke har tillit til at varsling håndteres på en god nok måte.

Snakk med ossRing 22933850

Kontakt oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater