Oppfyller varslingsrutine lovens krav?

varsling - illustrasjonsbilde - to bilder

 Alle virksomheter med 5 ansatte eller flere, plikter å ha rutiner for intern varsling. Mange arbeidsgivere synes det er vanskelig å utarbeide en god varslingsrutine. Det er derfor mange virksomheter som ennå ikke har dette på plass. En god varslingsrutine er viktig, da undersøkelser viser at mange ansatte ikke har tillit til at varsling håndteres på en god nok måte.

Ta kontakt med ossRing 22933850