Gangen i en varslingssak

Når virksomheten mottar et varsel om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, plikter arbeidsgiver å undersøke og behandle varselet. Omfanget av undersøkelsene vil være avhengig av innholdet i varselet. Gode rutiner for hvordan mottak av varsel skal håndteres, sikrer at undersøkelsene ikke blir mer omfattende enn hva som er nødvendig for den enkelte sak.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater