Prøvetidssamtale – Tips til arbeidsgiver

Design uten navn 2022 03 10 T102251 741

Ved ansettelse av nye arbeidstakere er det mange arbeidsgivere som avtaler fast prøvetid på inntil 6 måneder. Men hvordan følger egentlig arbeidsgiver opp prøveperioden til de ansatte? Oppfølging av nyansatte bør være en rutine for alle arbeidsgivere. Her får du tips og råd til hvordan arbeidsgiver bør følge opp nye ansatte i prøveperioden.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
10/03/2022

Når bør arbeidsgiver ha et oppfølgingsmøte?

Dette vil variere avhengig av prøvetidens lengde. Prøvetiden kan ikke vare lengre enn 6 måneder, med mindre arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden og arbeidsgiver forlenger den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet.

Vi anbefaler at arbeidsgiver har ett til tre oppfølgingsmøter med den nyansatte. Første møte bør gjennomføres i løpet av de to første ukene.

Dette er for å sikre at arbeidsgiver kan følge opp arbeidstaker, dersom det kommer opp noe i forbindelse med prøvetidssamtalen. Det kan for eksempel være at arbeidstaker har behov for mer opplæring eller informasjon, eller at arbeidstaker ikke innfrir arbeidsgivers forventninger til faglig kompetanse eller pålitelighet.

Hvordan gjennomføres prøvetidssamtalen?

Arbeidsgiver bør innkalle den nyansatte til et oppfølgingsmøte, der begge parter forbereder seg før samtalen.

Vi anbefaler at arbeidsgiver på forhånd utarbeider et skjema med spørsmål, som arbeidstaker og arbeidsgiver skal tenke gjennom og bruke som forberedelse til møtet. På den måten unngår arbeidsgiver at arbeidstaker stiller uforberedt til samtalen.

Last ned vårt skjema for prøvetidssamtale

Hvorfor bør arbeidsgiver ha prøvetidssamtale?

Det er ikke alltid like opplagt hvorfor arbeidsgiver bør ha et eget oppfølgingsmøte med nyansatte. Men allerede de første ukene vil det være mulig for arbeidsgiver å vurdere om den nye arbeidstakeren kan innfri forventningene som ble gitt i ansettelsesprosessen.

Det er vår erfaring at arbeidsgiver ofte på et tidlig stadium i arbeidsforholdet kan avklare hvordan arbeidstaker fungerer i stillingen.

Formålet med en samtale i prøvetiden er blant annet:

 • Å avklare hvordan den nyansatte tilpasser seg stillingen.
 • Å avklare hvordan arbeidstaker har tilpasset seg arbeidsoppgavene.
 • Å avklare arbeidstakers faglige dyktighet.
 • Å evaluere arbeidstakerens pålitelighet.
 • Å vurdere om det er behov for ytterligere opplæring eller informasjon til den nyansatte.

Å kunne dokumentere at det har vært gjennomført oppfølgingssamtale i prøvetiden, kan bli avgjørende skulle arbeidsgiver se et behov for å si opp den nyansatte i prøveperioden.

Oppsigelse i prøvetiden?

Det kan være flere fordeler med å avtale prøvetid:

 1. Arbeidstaker har et svakere oppsigelsesvern i prøvetiden. Det er nok at oppsigelsen er begrunnet i et av følgende alternativer:
  1. Arbeidstakers tilpasning til arbeidet
  2. Faglige dyktighet
  3. Åålitelighet
 2. Arbeidstaker har som regel kortere oppsigelsesfrist.
 3. Ved tvist om oppsigelse i prøvetiden har arbeidstaker som hovedregel ikke rett til å stå i stillingen.

Men det er viktig at arbeidstaker har fått mulighet til å gjøre forbedringer slik at han eller hun får kan gjøre endringer og forbedringer, etter anvisning fra arbeidsgiver. Den beste måten for arbeidsgiver å dokumentere at arbeidstaker har fått tilbakemeldinger med mulighet til å vise forbedringer, er ved å gjennomføre en prøvetidssamtale og å dokumentere med referat fra møtet som signeres av begge parter.

Hva gjør Codex Advokat for deg?

Vi i Codex Advokat bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med oppsigelse i prøvetiden.

 • Ønsker du å si opp en arbeidstaker i prøvetiden, men er usikker på hvordan du bør gå frem? Vi i Codex Advokat har god erfaring med å gi råd og veiledning til arbeidsgivere om hvordan man bør gå frem for å ivareta saksbehandlingsreglene.
 • Har du sagt opp en arbeidstaker i prøvetiden, men arbeidstaker bestrider saklighetsvurderingen av oppsigelsen? Ta gjerne kontakt med en av våre advokater, for råd og veiledning om hvordan du kan håndtere dette.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater