Hva kan inngå i en bonusordning?

Bonusordning

I arbeidsavtalen inntas rettigheter og plikter til arbeidstakeren og til deg som arbeidsgiver, deriblant vilkår om lønn. Avtale om bonusordning til ansatte kan være et motiverende virkemiddel for å oppnå ønskede bedriftsresultater. Det er likevel viktig å være bevisst på når det er hensiktsmessig med bonusavtale, og hvilken type bonusordning som passer til virksomheten.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater