Arbeidstaker eller oppdragstaker?

Normalt vil personer tilknyttet en virksomhet være arbeidstakere. Men det er blitt stadig vanligere å knytte til seg folk for kortere tidsrom for forefallende arbeid eller for å løse et bestemt problem. Det kan i slike tilfeller oppstå spørsmål om den aktuelle kontrakt kan betegnes en arbeidsavtale eller en oppdragsavtale.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater