Arbeid og lønn på 1. og 17. mai

Spørsmålet som ofte oppstår i forbindelse med mai måned er om arbeidsgiver er forpliktet til å betale arbeidstaker lønn på 1. og 17. mai. Hvorvidt arbeidsgiver har en slik plikt er direkte regulert av lov om 1. og 17. mai som høytidsdager med tilhørende forskrift om rett til lønn.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater