Intet tillegg for overtidsarbeid

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
24/08/2018

Aftenposten melder i en artikkel datert 18.2.2014 at stadig færre arbeidstakere mottar overtidsbetaling selv om det har blitt utført overtidsarbeid.

Iht. til arbeidsmiljøloven har arbeidstakere krav på overtidsbetaling. Kun ansatte som har "ledende" eller særlig selvstendig stilling" er unntatt fra lovens kapittel om arbeidstid (som omfatter bestemmelser om overtidsbetaling).

Imidlertid er det i arbeidslivet blitt svært vanlig å "bake" overtidsbetalingen inn i den ordinære lønnen. Alternativt strekker arbeidsgiver prinsippene for når det er adgang til å unngå betaling av overtid.

Ved slik praksis risikerer arbeidsgiver å måtte betale inntil tre år med overtidsbetaling dersom den ansatte fremmer krav om det for domstolen.

Som rådgivere i HR-spørsmål, kan vi vurdere hvilke stillingstyper som ev. kan unntas fra bestemmelsene om overtidsbetaling. Herunder kan vi bidra med å foreslå avlønningsmodeller som begge parter i arbeidsavtalen kan bli tilfreds med.

Vi bistår klienter over hele landet. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater