Hva sier arbeidsmiljøloven om helligdager og lønn?

En mann og en dame sitter og prater i en bil med åpne dører. Foto

Hvor vidt arbeidstaker kan kreve betalt for helligdager vil bero på en tolkning av arbeidsavtalen, eventuelt tilhørende interne avtaler og tariffavtaler. Men hva sier egentlig arbeidsmiljøloven om helligdager og lønn?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/05/2023

Hva regnes som helligdager?

Foruten søndager regnes følgende dager som helligdager*:

 • 1. og 2. juledag
 • 1. nyttårsdag
 • Skjærtorsdag
 • Langfredag
 • 1. og 2. påskedag
 • Kristi himmelfartsdag
 • 1. og 2. pinsedag

*Dette fremkommer av Lov om helligdager og helligdagsfred av 1995 § 2.

Obs!
1. og 17. mai regnes som offentlige høytidsdager og er derfor ikke med i oversikten over helligdagene.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål knyttet til lønn og helligdager.

Skal det utbetales lønn for helligdager?

Utgangspunktet i norsk arbeidsrett er at det ikke skal arbeides på helligdager.

Det skal da heller ikke utbetales lønn for disse dagene.

Finnes det unntak?

Arbeidstaker med månedslønn vil ha fast avtalt lønn hver måned, det vil si uavhengig av hvor mange helligdager det er i måneden.

For times- eller ukesavlønte er det ikke så enkelt. Spørsmålet om arbeidstaker kan kreve lønn på helligdager er ikke lovregulert. Unntaket her er retten til lønn på høytidsdagene 1. og 17. mai som er regulert i Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager av 1947.

Arbeidsmiljøloven om lønn på 1. og 17. Mai

Etter arbeidsmiljølovenloven skal arbeidsgiver utbetale full lønn til arbeidstaker 1. og 17. mai, selv om bedriften holdes stengt.

Forutsetningen er selvsagt at dette ellers ville vært ordinære arbeidsdager for den enkelte arbeidstaker.

Bestemmelsene i arbeidsmiljølovenloven kommer til anvendelse uavhengig av arbeidets art, og reglene gjelder også for timelønnet arbeidstaker.

Faller en av de nevnte dagene på en hverdag, skal altså den ansatte få utbetalt lønn som om vedkommende var på jobb. Forutsetningen for dette er at arbeidsforholdet har vart eller skal vare i minst sammenhengende 30 dager.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg som arbeidstaker dersom du ikke har fått det du har krav på.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg som arbeidsgiver ved endring i arbeidsavtalen vedrørende lønn eller andre godtgjørelser.

For de andre helligdagene er det tariffavtale eller andre interne avtaler som regulerer arbeidstakerens rett til lønn ved helligdager. For de bedriftene som ikke er bundet av tariffavtale, bør spørsmålet være løst i personalhåndboken eller ved interne avtaler.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater