Likebehandlingsprinsippet

For å styrke rettighetene til ansatte i bemanningsbyråer og bidra til å sikre en ryddig bemanningsbransje, ble det i 2012 innført et likebehandlingsprinsipp i arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater