Ansvar og erstatning for skader ved arbeidsleie

I motsetning til entrepriser kjennetegnes arbeidsleie ved at arbeidstakeren er underlagt oppdragsgiverens ledelse. Dette kan få uventet betydning for erstatningsansvaret når arbeidstakeren forårsaker skader i sitt arbeid eller hvis de forventede arbeidsresultater uteblir.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater