Forbudet mot å leie inn igjen tidligere ansatte

En smilende mann holder en laptop under armen. Foto

Er det unntak fra Arbeidsmarkedslovens forbud mot å leie ut arbeidstakere til en av arbeidstakerens tidligere arbeidsgivere før det har gått seks måneder siden arbeidstakeren sluttet hos denne (tilbakeleieforbudet)?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
05/01/2023

Skal verne tidligere arbeidsgiver

Forbudet mot å leie tilbake bedriftens tidligere ansatte ble opprinnelig innført i 1972 for å hindre at andre bedrifter rekrutterte arbeidstakere for deretter å leie dem ut tilbake dit de kom fra med høyere lønn. Altså å motvirke usunn rekrutterings- og ansettelsesvirksomhet til vern av den arbeidsgiveren hvor arbeidstakere først var ansatt.

For eksempel vil forbudet ramme et bemanningsforetak som lokker med høyere lønn for å rekruttere og ansette helsepersonell fra et sykehus, for deretter straks å leie ut disse tilbake til samme sykehuset som da kan mangle nok egne ansatte. Dette er forbudt etter arbeidsmarkedsloven § 26 og § 30. Både innleieren (sykehuset) og utleieren (bemanningsforetaket) kan i så fall få bøter.

Tilbakeleieforbudets opprinnelige unntak

I tråd med sitt formål åpnet tilbakeleieforbudet tidligere for unntak, dersom arbeidstakeren åpenbart hadde sluttet hos sin tidligere arbeidsgiver av andre grunner enn for å ta arbeid gjennom et utleiefirma. En arbeidsgiver kunne da straks kunne leie inn igjen for eksempel en alderspensjonist som hadde blitt oppsagt på grunn av bedriftens generelle aldersgrense.

Fremdeles unntak?

Gode grunner taler for at unntak fremdeles må gjelde dersom arbeidstakeren sluttet av andre grunner enn å la deg leie tilbake samme sted. Det kan da legges vekt på forbudets formål, at det var meningen å videreføre gjeldende regler ved en lovendring i 2000 uten at lovforarbeidene drøfter hvorfor det tidligere unntaket forsvant fra lovteksten, og at det burde fremgå klart av loven hvis lovgiverne virkelig mente at situasjoner også langt fra forbudets formål likevel skulle bli straffbare.

Kan hele tilbakeleieforbudet stå for fall?

Svenske myndigheter mente at et tilsvarende svensk tilbakeleieforbud måtte fjernes fordi det var i strid med EUs vikarbyrådirektiv. Norge er bundet av samme vikarbyrådirektiv gjennom EØS-avtalen, og departementet skrev i 2012 at de ville utrede spørsmålet.

Hvis det nå oppstår uenighet om unntak fra arbeidsmarkedslovens tilbakeleieforbud, bør domstolene da også prøve om norsk praksis om dette står seg i relasjon til EUs vikarbyrådirektiv.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater