Dom: Arbeidsulykke og foretaksstraff: Arbeidstaker, som falt i et dårlig opplyst fabrikklokale, besvimte og fikk hjernerystelse

Saken gjaldt en industribedrift som ble idømt foretaksstraff på 100 000 kroner etter at en arbeidstaker falt og pådro seg hjernerystelse som følge av dårlig belysning i bedriftens lokale. Høyesterett kom til at det forelå uaktsom overtredelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser om vern av helse, miljø og sikkerhet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater