Dom: Agder lagmannsrett LA-2014-47215

Dom fra Agder lagmannsrett vedr. sondringen mellom arbeidsgivers styringrett og endringsoppsigelse.


Arbeidsgiver hadde anledning til endre skiftlederordningen uten å meddele oppsigelse.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

I den første saken (LA-2014-47215), som også gjaldt spørsmål om gyldigheten av oppsigelse, jobbet den ansatte som skiftleder på en fabrikk. Fabrikken besluttet etterhvert å endre skiftlederordningen ved å ta denne arbeidstakeren ut av ordningen. Spørsmålet for lagmannsretten var om arbeidsgiver i medhold av sin styringsrett hadde anledning til å beslutte at arbeidstakeren ikke lenger skulle være skiftleder. Lagmannsretten delte seg i et flertall og et mindretall. Flertallet kom frem til at arbeidsgiver hadde hjemmel til å foreta den beslutning som var gjort idet skiftledelse verken særpreget, definerte eller fremsto som vesentlig for arbeidsforholdet. Mindretallet derimot, mente at den ansatte var utsatt for en formuriktig endringsoppsigelse.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater