Dom: Aldersdiskriminering av sykepleiere

I en dom fra fra Borgarting lagmannsrett fra 2015 reises på nytt spørsmålet om arbeidstaker var pliktig til å fratre sin stilling iht. lovbestemt grense.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater