Dom: Rett til ekstra ferieuke?

Borgarting lagmannsrett har tatt stilling til hvor vidt personell som allerede hadde seks ukers ferie har rett til ekstra ferieuke ved fylte 60 år.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater