Incentivordninger

Incentivordninger er en type lønnsinstrumenter som kan tilbys de ansatte i virksomheten for å stimulere den enkelte til å øke verdiskapningen i bedriften. Ved bruk av slike ordninger vil den ansatte oppnå en fordel som samsvarer med den underliggende verdiutviklingen i selskapet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater