Arbeidsmiljøloven § 2-1: Arbeidsgivers plikter

Arbeidsmiljølovens kapittel 2 angir både arbeidstakerens og arbeidsgiverens plikter. Kapittelet innledes av § 2-1 hvor følgende fremgår:

"§ 2-1. Arbeidsgivers plikter
Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt."

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater