Oppdragsgiveres ansvar også for innleide arbeidstakeres arbeidsmiljø og arbeidstid

Oppdragsgiveres ansvar også for innleide arbeidstakeres arbeidsmiljø og arbeidstid
Oppdragsgivere har ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for innleide og selvstendige oppdragstakere på samme vis som for sine egne arbeidstakere. De er også ansvarlige for å sørge for at innleide arbeidstakeres arbeidstid ikke overskrider lovens maksimum.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater