Gjeninntreden i stilling

En arbeidstaker som er urettmessig utestengt fra arbeidsplassen, har på visse vilkår, og med hjelp fra domstolen, rett til å gjeninntre i stillingen.

Det må imidlertid sondres mellom tilfellet der oppsigelsestiden eller arbeidsavtalen har utløpt og det tilfellet at arbeidsavtalens ikke har løpt ut.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater