Advarsel i arbeidsforhold: Hva innebærer det?

En dame går gjennom dokumenter. Foto

Dersom en ansatts atferd ikke holder mål, er det som arbeidsgiver viktig å ta grep. Det kan det være hensiktsmessig å gi den ansatte en advarsel før en eventuelt oppsigelse. En skriftlig advarsel kan være et effektivt virkemiddel for å tydeliggjøre alvoret i situasjonen, samt gi den ansatte en sjanse til å rette opp eventuelle uregelmessigheter i arbeidsforholdet.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
04/05/2023

Hva er en advarsel?

En advarsel er en oppfordring til en ansatt om å forbedre seg eller endre uønsket adferd. Med en advarsel signaliserer du at dersom den uønskede adferden fortsetter, kan det få konsekvenser for arbeidsforholdet.

Bør du gi en advarsel før oppsigelse?

Ved spørsmål om oppsigelse grunnet arbeidstakers eget forhold, er det ofte spørsmål om det er gitt advarsel før oppsigelse.

Arbeidsmiljøloven benytter ikke dette uttrykket, men gjennom lang og fast praksis kan man klart utlede at det er viktig å kunne dokumentere at du som arbeidsgiver har fulgt opp den ansattes feil og mangler i arbeidsforholdet.

Dersom advarsel ikke er meddelt, vil det i noen tilfeller bety at det foreligger usaklig oppsigelse.

Skriftlig advarsel eller muntlig?

En advarsel kan være skriftlig eller muntlig, men av bevishensyn bør det alltid fremlegges en skriftlig advarsel. Den bør i overskriften angi at den er en advarsel.

Videre bør den angi det kritikkverdige forholdet og påpeke at tilsvarende brudd på arbeidsplikten/andre plikter kan medføre oppsigelse eller avskjed.

Avslutningsvis bør advarselen dateres, undertegnes og den ansatte bør ved påskrift/ underskrift bekrefte at den mottatt.

Hvor mange advarsler må gis før oppsigelse?

Det er ikke noe standardsvar for hvor mange advarsler som må gis før oppsigelse meddeles. Det vil bero på hvor berettiget advarselen er, om arbeidstaker innretter seg og hvor lang tid som går mellom hver gang det skjer noe uregelmessig.

Vurderes oppsigelse er det veldig viktig at saken håndteres riktig sett fra begge parters ståsted. Denne prosessen kan kreve lang forberedelse, og et viktig element er at det kan dokumenteres at den ansatte har fått muligheter til å forbedre seg, gjerne ved at det er gitt advarsler. I denne prosessen vil det være av avgjørende betydning å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett.

Trenger du juridisk bistand?

Er du arbeidsgiver? Slik bistår vi deg:

 • Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse av den ansatte
 • Bistand i oppsigelsesprosessens saksbehandling
 • Bistand i forbindelse med gjennomføringen av drøftelses- og/eller forhandlingsmøter
 • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
 • Hvordan en eventuell prosess for domstolene vil foregå

Er du arbeidstaker? Slik bistår vi deg:

 • Vurdering av oppsigelsens grunnlag
 • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøter
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
 • Hvordan en eventuell prosess for domstolene vil foregå

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater