Alder og oppsigelse: Kan arbeidsgiver kreve at 70-årig ansatt slutter?

Når en arbeidstaker har fylt 72 år, har du som arbeidsgiver rett til å si ham opp. Dette følger av arbeidsmiljøloven (aml.) § 15-13 A. Før fylte 72 år, vil du i utgangspunktet ikke ha anledning til å gå til oppsigelse av en arbeidstaker som følge av alder. En slik oppsigelse vil anses som usaklig. I det videre får du et innblikk i reglene om oppsigelse grunnet alder.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater