Omplassering eller oppsigelse?

ARB - omplassering

Før du som arbeidsgiver eventuelt meddeler en arbeidstaker oppsigelse grunnet driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak som følge av arbeidsmangel, må det vurderes om det finnes arbeidsoppgaver som vedkommende kan sysselsettes med. Poenget er at bedriften kritisk skal gjennomgå hvilke muligheter som finnes for mulig sysselsetting før oppsigelse meddeles.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater