Oppsigelse av ansatt som sitter i fengsel

fengsel

Hva gjør du som arbeidsgiver dersom en ansatt blir straffedømt og må sone fengselsstraff, eller blir varetektsfengslet under etterforskning av en straffesak?

Ved soning eller varetektsfengsling vil arbeidstakeren nødvendigvis ha fravær fra jobben i kortere eller lengre tid, og som arbeidsgiver må du forholde deg til fraværet på en eller annen måte. Særlig dersom fraværet blir langt, kan det være nødvendig å avslutte arbeidsforholdet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater