Oppsigelse av ansatt som sitter i fengsel

En noe spesiell situasjon oppstår dersom en ansatt blir straffedømt og må sone fengselsstraff. Det samme gjelder hvis en ansatt blir varetektsfengslet under etterforskning av en straffesak. Ved soning eller varetektsfengsling vil arbeidstakeren nødvendigvis ha fravær fra jobben i kortere eller lengre tid, og som arbeidsgiver må du forholde deg til fraværet på en eller annen måte. Særlig dersom fraværet blir langt, kan det være nødvendig å avslutte arbeidsforholdet.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater