Oppsigelse på grunn av arbeidstakers tillitssvikt

tillitssvikt

Gjensidig tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er helt nødvendig for at et arbeidsforhold skal kunne fungere. Enhver handling eller oppførsel kan vanskelig reguleres i en arbeidsavtale. Til det daglige må partene kunne stole på at den andre operer innenfor det akseptable og handler ut ifra felles interesser. Spørsmålet blir hvordan du som arbeidsgiver skal forholde deg til en ansatt som misbruker den tillit du med rimelighet kan forvente.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater