Tilbakekalling av oppsigelse?

En arbeidsgiver kan trekke tilbake en oppsigelse i et forhandlingsmøte, eller på et tidligere tidspunkt, dersom man i ettertid vurderer det dithen at oppsigelsen var usaklig. Dette hører imidlertid til sjeldenhetene. Det er mer vanlig at det er arbeidstaker som ønsker å trekke sin egenoppsigelse tilbake. For eksempel kan arbeidstaker etter en opphetet diskusjon med sin overordnede, si opp sin stilling for senere å angre på dette.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/06/2015

Utgangspunktet er at en oppsigelse er bindende for arbeidstaker idet den er kommet til arbeidsgivers kunnskap.

Etter dette tidspunktet har arbeidstaker i utgangspunktet ingen angrerett, men dette gjelder ikke absolutt.

En arbeidstaker kan påberope seg det såkalte "re-integraprinsippet", som er forankret i avtaleloven § 39. Kravene for å kunne trekke en oppsigelse tilbake etter re-integraprinsippet er strenge og følgende tre vilkår må være oppfylt:

  1. det må foreligge særlige grunner for tilbakekallelsen,
  2. tilbakekallelsen må komme etter kort tid, og
  3. arbeidsgiver må ikke ha innrettet seg etter oppsigelsen.

Videre kan arbeidstakeren også gjøre gjeldende at oppsigelsen er ugyldig i medhold av avtaleloven §§ 33 og 36.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater