Tilbakekalling av oppsigelse?

En arbeidsgiver kan trekke tilbake en oppsigelse i et forhandlingsmøte, eller på et tidligere tidspunkt, dersom man i ettertid vurderer det dithen at oppsigelsen var usaklig. Dette hører imidlertid til sjeldenhetene.  Det er mer vanlig at det er arbeidstaker som ønsker å trekke sin egenoppsigelse tilbake. For eksempel kan arbeidstaker etter en opphetet diskusjon  med sin overordnede,  si opp sin stilling for senere å angre på  dette.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater