Oppsigelse av turnus?

Ved turnusarbeid skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/06/2015

Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Arbeidsplanen skal også drøftes med de tillitsvalgte så tidlig som mulig, og senest to uker før iverksettelsen.

Ved omlegging/oppsigelse av turnus må tillitsvalgte påse at lov og avtaleverk blir fulgt. Dette gjelder også ved oppsigelse og omlegging av den turnusplanen som benyttes.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater