Renholdsbransjen allmenngjort

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
27/08/2018

Den såkalte renholdsoverenskomsten inngått mellom NHO og LO er nå allmenngjort med hjemmel i lov om allmenngjøring av tariffavtaler.

Dette er den første normallønnsoverenskomsten i Norge som har blitt allmenngjort. Tariffnemnda har bestemt at lovendringen trer i kraft fra 22. juni 2011.

Lovendringen innebærer at renholdere nå har krav på en bestemt minstelønn, for tiden kr. 151, 67. Dette vil være et vitkig bidrag for å hindre sosial dumping og for å rydde opp i renholdsbransjen.

Alle arbeidsrettslige problemstillinger og tvister mellom to eller flere parter må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderinger knyttet til kollektiv arbeidsrett, herunder i forhold til tariffavtaler og særavtaler, er komplekse og det vil regelmessig være en fordel å la seg bistå av advokat med omfattende arbeidsrettslig erfaring.

Vi er spesialister innen arbeidsrett og gir bistand over hele landet. Ta kontakt i dag.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater